Projekty wychodzą na przeciw niepokojącej, atawistycznej potrzebie zjadania mięsa. Studio Poorex zawsze było przeciwne interesującej skądinąd tezie Sary Palin: Gdyby ludzie nie mieli jeść zwierząt, to nie byłyby zrobione z mięsa. Projekt Mięso jest kontynuacją rozważań nad fenomenem mięsożernego społeczeństwa rozpoczętych już swojego czasu przy innym projekcie pt Mięsolamp.
2017